Privacy statement

Dit statement geeft weer hoe Footballbets24 omgaat met de persoonlijke gegevens van bezoekers van deze website.

Algemeen

Oddsvergelijker.nl respecteert uw privacy en gaat uiterst zorgvuldig om met van u ontvangen persoonlijke gegevens. De door u achtergelaten persoonlijke gegevens worden in overeenstemming met geldende wettelijke bepalingen (de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verwerkt en opgenomen in een geautomatiseerd bestand.

Gegevens

Bij en/of na bezoek van deze site verwerkt en verzamelt Oddsvergelijker.nl twee soorten gegevens:

1. Statistische geanonimiseerde gegevens over het bezoek van de Oddsvergelijker.nl website (hieronder vallen o.a. gegevens over het aantal bezoekers van deze website, gegevens over welke pagina’s bezocht worden en van welke websites bezoekers afkomstig zijn).

2. Persoonlijke gegevens (waaronder contactgegevens zoals: naam en e-mail adres) die u zelf op deze website aan Oddsvergelijker.nl verstrekt heeft. Indien u aangeeft op de hoogte gebracht te willen worden van de diensten van Oddsvergelijker.nl, kan Oddsvergelijker.nl de door u opgegeven persoonlijke gegevens combineren met verzamelde statistische gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Doeleinden 

Oddsvergelijker.nl verwerkt en verzamelt persoonlijke gegevens uitsluitend met het doel om u, op uw eigen verzoek, adequaat te kunnen informeren over de diensten van Oddsvergelijker.nl. Statistische geanonimiseerde gegevens worden verwerkt om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van de Footballbets24 website en worden aangewend om de Oddsvergelijker.nl website te optimaliseren.
Oddsvergelijker.nl verwerkt uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor interne doeleinden en verstrekt geen van de van u ontvangen persoonlijke gegevens aan derden.

Beveiliging 

Oddsvergelijker.nl heeft voldoende interne technische en organisatorische voorzieningen getroffen voor de beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Alleen medewerkers van Oddsvergelijker.nl die uw persoonlijke gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden, hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Cookies 

Oddsvergelijker.nl respecteert de privacy van bezoekers van de website Oddsvergelijker.nl.nl en draagt er zorg voor dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met de persoonlijke informatie die u ons verschaft (inschrijving nieuwsbrief, contactformulieren).

Om meer inzage te krijgen in het gebruik van onze website en de prestaties van online marketing campagnes wordt gebruik gemaakt van webstatistieken op de website. Deze webanalytics software stelt Oddsvergelijker.nl in staat om terugkerende bezoekers sneller en efficiënter toegang te verlenen tot de Oddsvergelijker.nl website, alsmede om terugkerende bezoekers beter van dienst te kunnen zijn. Dit is belangrijk om een betere gebruikerservaring te creëren voor de bezoekers.

We wijzen u er expliciet op dat deze gegevens nooit te herleiden zijn naar u als persoon of individu, uitgezonderd situaties waarin u zichzelf via één van de formulieren op de website als persoon identificeert. In dergelijke gevallen is uw bezoekergedrag te koppelen aan de ingevulde gegevens.

Bovengenoemde tool maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Cookies zijn te beschouwen als data die de Oddsvergelijker.nl server naar uw browser stuurt die dit vervolgens op de harde schijf van uw computer kan zetten. U kunt alle tools die door Footballbets24 worden gebruikt volledig vertrouwen. Géén van deze tools legt informatie vast anders dan bovenstaand vermeld.

Externe Links

Op de Oddsvergelijker.nl website zijn diverse links te vinden naar websites die niet van Oddsvergelijker.nl zijn. Oddsvergelijker.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van deze andere websites.